Prigovor na kvalitetu

Sukladno članku 6. Točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Dream Holiday obrt za usluge turističke agencije, Gospe od anđela 10, 21214 Kaštel Kambelovac ili putem elektroničke pošte na adresu info@dreamholiday.hr . Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb. Službeni nadzor vrši: Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split, Mike Tripala 6, 21000 Split.

Zatraži turuNoYes18-3031-5051-6464+

NeDa

5 zvjezdica4 zvjezdice3 zvjezdice

NeDa